Новости и Соопштенија

ФБН ПРВ КОЛОКВИУМ зимски сем 2018/2019

 
 
Слика од Кире Бабаноски
ФБН ПРВ КОЛОКВИУМ зимски сем 2018/2019
од Кире Бабаноски - петок, ноември 16 2018, 8:40
 

Распоред за прв колоквиум на Факултетот за безбедносни науки, зимски семестар 2018/2019 година