Новости и Соопштенија

ФБН ПРВ КОЛОКВИУМ зимски сем 2018/2019

 
 
Picture of Кире Бабаноски
ФБН ПРВ КОЛОКВИУМ зимски сем 2018/2019
by Кире Бабаноски - Friday, 16 November 2018, 8:40 AM
 

Распоред за прв колоквиум на Факултетот за безбедносни науки, зимски семестар 2018/2019 година