Новости и Соопштенија

Посета на Македонска берза

 
 
Picture of Невена Цонева
Посета на Македонска берза
by Невена Цонева - Monday, 27 November 2017, 12:48 PM
 

Почитувани колеги,

Во организација на Факутетот на менаџмент, во четврток 30-ти ноември, ќе реализираме посета на Македонската берза. (http://www.mse.mk/mk/)
Со оваа посета, студентите ќе имаат можност од блиску да се запонаат со начинот на кој берзата обезбедува ефикасно, транспарентно и сигурно фунцкионирање на пазарот на хартии на вредност во Република Македонија.
Сите студенти кои ќе присуствуваат на оваа посета, да бидат во 10:15 часот пред Македонска берза. (ул Орце Николов Бр. 75, Дебар Маало, веднаш до Бруклински).

Со почит,
доц. д-р Александар Дејановски
доц. д-р Сања Николиќ
проф. д-р Дори Павлоска-Георгиевска