Новости и Соопштенија

Општи новости и соопштенија

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 18 Jun 2024, 5:26 PM
Известување за полагања во јунска сесија кај Вон. проф. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 17 Jun 2024, 2:49 PM
Покана за изложба Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 12 Jun 2024, 11:17 AM
Распоред за Јунска испитна сесија, за академска 2023/2024 година на Факултет за Психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 12 Jun 2024, 8:55 AM
Распоред за Јунска испитна сесија 2024 година на Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 11 Jun 2024, 12:29 PM
Распоред за Јунска испитна сесија 2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 10 Jun 2024, 2:34 PM
ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 29 May 2024, 2:24 PM
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 29 May 2024, 2:22 PM
Распоредот за Мајска испитна сесија во академската 2023/2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија. Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 May 2024, 5:14 PM
Пријавување на втора колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 29 Apr 2024, 10:55 AM
МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 29 Apr 2024, 10:52 AM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 11 Apr 2024, 1:13 PM
Распоред за Мартовска испитна сесија во 2023/2024 година на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 22 Mar 2024, 4:12 PM
Информација за полагање на испити кај Вон. проф. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 12 Mar 2024, 3:13 PM
Пријавување на прва колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Mar 2024, 9:42 AM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Mar 2024, 9:40 AM
Запишување летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 31 Jan 2024, 3:35 PM
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 7 Jan 2024, 4:58 PM
Заверка на зимски семестар за академската 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 7 Jan 2024, 4:55 PM
СРЕЌНА НОВА 2024 ГОДИНА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 31 Dec 2023, 7:58 PM
Пријавување за втора колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 7 Dec 2023, 9:49 AM
ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 4 Dec 2023, 1:51 PM
Распоред за Прв колоквиум на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Nov 2023, 7:05 PM
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 3 Nov 2023, 2:58 PM
Пријавување за прва колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 27 Oct 2023, 10:14 AM
Распоред за зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 12 Oct 2023, 10:01 AM
Промена на Распоред на предавања- Факултет за психологија во зимски семестар 2023/24 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 3 Oct 2023, 9:46 AM
ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 1 Oct 2023, 3:11 PM
Распоредот на часови за зимски семестар академската 2023/24 година на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 27 Sep 2023, 1:22 PM
Известување за Биенале Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 19 Sep 2023, 4:09 PM
Запишување зимски семестар за академската 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 1 Sep 2023, 2:05 PM
Распоред, за септемвриска испитна сесија за академската 2022/23-Економски факултет Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 30 Aug 2023, 12:59 PM
Распоред за Септемвриска испитна сесија 2023-Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 30 Aug 2023, 12:56 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Мимоза Рајл Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:51 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Мирјана Јовановска Стојановска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:49 PM
Известување за полагање кај Доц. д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 25 Aug 2023, 3:48 PM
Известување-Академски календар за учебната 2023/24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 23 Aug 2023, 11:47 AM
Распоред за септемвриска испитна сесија за академската 2022/23 на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 21 Aug 2023, 9:03 AM
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 14 Aug 2023, 11:37 AM
Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023_24 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 8 Aug 2023, 11:04 AM
ИЗВЕСТУВАЊЕ-КОЛЕКТИВЕН ГОДИШЕН ОДМОР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 14 Jul 2023, 9:43 AM
Информација за полагање во јулска сесија на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 26 Jun 2023, 10:50 AM
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 20 Jun 2023, 9:43 AM
Распоред за јунска испитна сесија 2022/2023-Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:16 PM
Распоред за полагање во јунска сесија 2022/2023-Факултет за безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:11 PM
Распоред за полагање во јунска испитна сесија 2022/2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 11 Jun 2023, 1:08 PM
ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 5 Jun 2023, 11:43 AM
ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 23 May 2023, 2:00 PM
Распоред за мајска сесија 2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 22 May 2023, 10:09 AM
Распоред за втор колоквиум - 2022/2023 на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 22 May 2023, 10:08 AM
Пријавување на втора колоквиумска недела од летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 3 May 2023, 11:25 AM
МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 2 May 2023, 11:12 AM
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Apr 2023, 11:26 AM
Известување од Служба за студентски прашања Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:49 PM
Распоред за Прв колоквиум во летен семестар во академската 2022/2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:45 PM
Распоред за мартовска испитна сесија 2023 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 27 Mar 2023, 2:41 PM
Известување за апсолвенти Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 22 Mar 2023, 10:54 AM
Свечено доделување на дипломи Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 10 Mar 2023, 12:50 PM
Пријавување за прва колоквиумска недела од летниот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Mar 2023, 10:00 AM
МАРТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Mar 2023, 9:57 AM
Известување за апсолвенти: Сликање за табло Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 28 Feb 2023, 2:01 PM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-8-ми семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:40 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-6-ти семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:34 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-4 семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:30 AM
Распоред на предавања на Факултет за безбедносни науки-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:18 AM
Распоред на предавања на Економски факултет-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 17 Feb 2023, 9:10 AM
Распоред на предавања на Економски факултет-летен семестар, за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 16 Feb 2023, 3:19 PM
Распределба на предмети и професори на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:25 PM
Распоред на часови за шести семестар во учебната 2022/23 година- Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:22 PM
Распоред на часови за четврти семестар во учебната 2022/23 година- Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:19 PM
Распоред на часови за втор семестар во учебната 2022/23 година-Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 12 Feb 2023, 7:15 PM
Распоред на часови за летен семестар учебна 2022/23 година-Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 6 Feb 2023, 3:24 PM
Известување на почеток на предавања во летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 1 Feb 2023, 2:02 PM
Запишување на летен семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 1 Feb 2023, 10:17 AM
Распоред за февруарска испитна сесија 2022/23 - Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 24 Jan 2023, 3:28 PM
СРЕЌНА НОВА 2023 ГОДИНА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 11:32 AM
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 10:43 AM
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 30 Dec 2022, 10:40 AM
Распоред за Втор колоквиум - трета година 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 2:01 PM
Распоред за Втор колоквиум - прва година 2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 1:51 PM
Распоред за втор колоквиум - втора година 2022 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Sun, 25 Dec 2022, 1:50 PM
Пријавување за втора колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 7 Dec 2022, 9:29 AM
ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 7 Dec 2022, 9:23 AM
НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 2 Nov 2022, 10:05 AM
Пријавување за прва колоквиумска недела од зимскиот семестар Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 26 Oct 2022, 4:35 PM
Известување за полагање на испити кај Доц.д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 25 Oct 2022, 1:55 PM
Распоред за полагање во Октомвриска испитна сесија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 24 Oct 2022, 3:07 PM
Распоред за настава во зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија - трета година 20222-23 Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Thu, 13 Oct 2022, 11:28 AM
ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 4 Oct 2022, 10:23 AM
Распоред за предавања во зимски семестар на Економски факултет Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:43 PM
Распоред за предавања во зимски семестар на Факултет за Безбедносни науки Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:40 PM
Распоред за предавања во зимски семестар на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:30 PM
Распоред на часови за зимски семестар на Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 3 Oct 2022, 3:25 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Благица Котовчевска Михајловска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 6 Sep 2022, 2:47 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Мирјана Јовановска Стојановска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 6 Sep 2022, 2:29 PM
Известување за студентите кои ќе полагаат кај Доц.д-р Весна Блажевска Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Mon, 5 Sep 2022, 10:52 AM
Распоред за полагање во септемвриска испитна сесија, за академската 2021-22 година на Факултет за психологија Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 2 Sep 2022, 12:22 PM
Известување до сите студенти, Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Wed, 24 Aug 2022, 12:03 PM
Запишување зимски семестар за академската 2022/23 година Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Tue, 23 Aug 2022, 3:33 PM
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Picture of Драгица Трајковска Драгица Трајковска 0 Драгица Трајковска
Fri, 12 Aug 2022, 11:33 AM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()