МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Елеонора А.
ЈУНСКА СЕСИЈА - ПОЛАГАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА НА ИСПИТИ ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК / ПОЛАГАЊЕ - ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА / ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
by Елеонора А. - Wednesday, 27 May 2020, 2:31 PM
 

Почитувани студенти,

Полагањето на втор колоквиум во јуни ќе се врши од 1ви до 4ти јуни. 
 Уплатниците, потребно е да се приложат на професорот пред почетокот на полагањето на колоквиумот, истите треба да бидат уплатени максимум една недела пред предвидениот термин за полагање. Со уплатницата од секој колоквиум потребно е да приложите и семинарскиот труд како и уплатницата за пријавен семинарски труд во вредност од 620 денари.

Пријавувањето на испити во јунска испитна сесија ќе се врши од 9ти до 12ти јуни.


Полагање на испити во јунска испитна сесија  бидат од 22ри до 26ти јуни.                 ...

Read the rest of this topic
(217 words)
 
Picture of Елеонора А.
МАЈСКИ ИСПИТЕН РОК / ВТОР КОЛОКВИУМ / УПЛАТА НА 4ТА ПОСЛЕДНА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА
by Елеонора А. - Wednesday, 6 May 2020, 4:15 PM
 

Почитувани студенти,

Пријавувањето на испити во мајска испитна сесија ( казнена) се врши од 11ти до 13ти мај.
Испит уплатен по предвидениот рок чини 3000 денари. Уплатниците, потребно е да се приложат на професорот пред почетокот на полагањето, истите треба да бидат уплатени максимум една недела пред предвидениот термин за полагање. Со уплатницата од секој испит потребно е да приложите и семинарскиот труд како и уплатницата за пријавен семинарски труд во вредност од 620 денари.

Полагањето на испити во мајска испитна сесија ќе се врши од 26ти до 29ти мај.
Студентите кои пријавиле испит ...

Read the rest of this topic
(192 words)
 
Picture of Елеонора А.
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА / ПРВА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА
by Елеонора А. - Friday, 3 April 2020, 2:30 AM
 


Почитувани студенти,

Пријавувањето / уплатата на испитите за априлска испитна сесија е од 6ти до 8ми април, пријавувањето / уплатата за прва колоквиумска недела треба да се изврши од 1ви до 5ти април. Активностите за месец април, можете да ги погледнете на АКАДЕМСКИОТ КАЛЕНДАР

Ве потсетуваме дека пред почетокот на испитот/колоквиумот, потребно е приложите уплатница на професорот со датум на уплата во периодот предвиден за пријава на испитот/колоквиумот. 

Сите дополнителни информации можете да ги добиете на меил eleonoram.mit@gmail.com 

 
Picture of Елеонора А.
ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА
by Елеонора А. - Tuesday, 24 March 2020, 1:29 PM
 

Почитувани студенти,

Сите кои имате потреба од завршна пресметка за дипломска/магистерска, Ве молам да ги испратите вашите податоци, име, презиме, факултет, година на запишување, број на индекс и телефонски број, Subject -  ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА за (име и презиме на студентот) на меил: eleonoram.mit@gmail.com. 

Студентска служба - МИТ Универзитет


 
Picture of Елеонора А.
ИЗВЕСТУВАЊЕ !!!
by Елеонора А. - Thursday, 19 March 2020, 7:46 PM
 

Почитувани студенти, 


Ве известуваме дека сите информации околу онлајн предавањата, колоквиумите и испитната сесија можете да ги добиете од деканите на вашите факултетите и студентска служба на меил. eleonoram.mit@gmail.com како и на телефон 076/319-319.

Ве потсетуваме дека тековните уплати за школарина, испити и колоквиуми се одвиваат како и до сега, односно во предвидениот рок за уплата.

Напоменуваме дека согласно досегашната практика потребно е да приложите уплатница испратена на меил кај деканот и на студентски прашања на меил: eleonoram.mit@gmail.com, пред почетокот на ...

Read the rest of this topic
(194 words)