МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Атанас Иваноски
Факултет за психологија - Втора колоквиумска сесија
by Атанас Иваноски - Monday, 27 May 2019, 3:41 PM
 
Распоред за полагање на вторите колоквиуми.
Picture of Атанас Иваноски
Факултет за психологија - Мајска испитна сесија
by Атанас Иваноски - Thursday, 23 May 2019, 2:52 PM
 

Распоред на Факултетот за психологија за полагање на испитите пријавени во мајска испитна сесија.

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за ВТОР КОЛОКВИУМ ФБН
by Кире Бабаноски - Wednesday, 22 May 2019, 7:15 PM
 

РАСПОРЕД за ВТОР КОЛОКВИУМ ФБН

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФМЕР
by Кире Бабаноски - Tuesday, 21 May 2019, 1:00 PM
 

РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФМЕР

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН
by Кире Бабаноски - Tuesday, 21 May 2019, 12:58 PM
 

РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН