МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Елеонора А.
ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
by Елеонора А. - Wednesday, 13 January 2021, 12:29 PM
 


Почитувани студенти,

* Уплата на испити за февруарска испитна сесија ќе се врши од 18-22 јануари 2021 година. Ве молиме навремено да ги уплатите испитите кои сакате да ги полагате во оваа сесија. 

Ве молиме, редовно да ги проверувате објавите објавени овде на електронскиот систем- СООПШТЕНИЈА И НОВОСТИ, се со цел да се запазат роковите и навремено да се вршат уплатите. 


* Сите оние кои не го погледнале академскиот календар (неколку објави подоле), Ве замолуваме истиот да го превземете ОВДЕ (кликнете на плавите букви).

За оние кои не можат да се снајдат повелете инфо за февруарската сесија.

Февру...

Read the rest of this topic
(248 words)
 
Picture of Елеонора А.
УПЛАТА НА ВТОРА РАТА ЗА ШКОЛАРИНА / ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
by Елеонора А. - Thursday, 17 December 2020, 2:27 PM
 

Почитувани студенти,

 

  • Уплатата на втора  рата  за школарина и  заверка на зимски семсетар (I, III, V, VII) во  академска  2020/2021 година, ќе се врши од 09.12.2020 -  18.12.2020 година.

      Ве молиме да ги запазите роковите за уплата и  навремено да ги подмирите долговите кон  МИТ Универзитет.

      За секое задоцнето уплаќање  на средствата, за секој студент поединчено  ќе се пресметува  законска затезна камата.

 

 

  • Сите студенти кои  не извршиле уплата на веќе приложената финална финансиска пресметка  за бранење на дипломски и магистерски труд, најдоцна до 15....
Read the rest of this topic
(115 words)
 
Picture of Елеонора А.
УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВА НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ
by Елеонора А. - Tuesday, 24 November 2020, 3:01 PM
 

Почитувани студенти,

При пријавување на колоквиум или испит, на уплатницата задолжително е потребно во цел на дознака да стои името на предметот кој го пријавувате во тековната сесија.

Доколку уплаќате повеќе испити на една уплатница, потребно е во цел на дознака, на самата уплатница под  точка 1, 2, 3 ...  да ги наведете имињата на испитите кои ги пријавувате во тековната сесија.

Доколку, на секоја уплатница за колоквиум или испит не го впишете името на предметот во цел на дознака , истата нема да важи, односно, нема да имате можност да го полагате испитот кој не е ...

Read the rest of this topic
(115 words)
 
Picture of Елеонора А.
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА / ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
by Елеонора А. - Friday, 20 November 2020, 10:06 AM
 


Сите студенти, кои имаат потреба да земат оцени во индекс кај професорот Александар Маркоски, од понеделник 23.11.2020 до среда 26.11.2020 , потребно е да ги остават своите индекси на студентски прашања во објектот на МИТ Универзитет - Аеродром, воедно и да пополнат пријави за испит.


МИТ Универзитет


 
Picture of Елеонора А.
AКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР 2020/2021 ГОДИНА
by Елеонора А. - Tuesday, 10 November 2020, 3:10 PM
 


Почитувани сутуденти,

Сите информации поврзани со испитните сесии, колоквиумските недели, упис/заверка на семестри и неработни денови можете да ги превземете ОВДЕ.


Со почит,

МИТ Универзитет