МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Елеонора А.
ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
by Елеонора А. - Friday, 11 September 2020, 1:30 PM
 

Почитувани студенти,

 

·         Уплата за прва рата школарина за академската 2020/2021 година, ќе се врши од 1ви до 8ми октомври. Студентите кои нема да извршат уплата во предвидениот рок нема да имаат можност а полагаат во тековните испитни  сесии.

 

·         Уплата за зимски семестар за акдемската 2020/2021 гоина, ќе се врши од 1ви до 8ми октомври. Студентите кои нема да извршат уплата во предвидениот рок нема да имаат можност да полагаат во тековните испитни  сесии.

 

 

·         Уплата за октомвриска испитна сесија ќе се врши од 1ви до 8ми отктомври. Студе...

Read the rest of this topic
(121 words)
 
Picture of Елеонора А.
ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА
by Елеонора А. - Friday, 21 August 2020, 12:04 PM
 

                                                                                                   ИЗВЕСТУВАЊЕ!


  • Сите студенти кои завршиле со полагање на испитите од сите студиски години и се подготвуваат да дипломираат / магистрираат, со тоа имаат потреба да направат завршна пресметка за да продолжат со процедурата за дипломска/магистерска, нека се јават на 076/319-319 секој работен ден до 16:00 часот.


  • Студентите кои имаат направено завршна пресметка  и чекаат термин за дипломирање/магистрирање, нека се консултираат со менторот и деканот на факултетот на кој студираат за да го закажат истиот...
Read the rest of this topic
(128 words)
 
Picture of Елеонора А.
СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА, АКАДЕМСКА 2020/2021 ГОДИНА
by Елеонора А. - Thursday, 20 August 2020, 3:00 PM
 


Почитувани студенти,

Пријавувањата за септемвриска испитна (редовна ) сесија ќе се вршат од 1ви - 4ти септември.

Полагањето за септемвриска испитна (редовна) сесија ќе се врши од 14ти - 18ти септември.

Доколку испитите не се пријават во предвидениот рок, односно се уплаќаат следната недела од предвидениот рок, во цената на испитот ќе биде вклучена казна за задоцнето пријавување, а истите треба да бидат пријавени најдоцна до почетокот на испитната сесија, односно 14ти септември.

Студентите се должни пред полагање на одредениот предмет кој го пријавиле, да ја приложат уплатницата на професорот.

Ис...

Read the rest of this topic
(178 words)
 
Picture of Елеонора А.
ЗАВРШНИ ПРЕСМЕТКИ
by Елеонора А. - Monday, 6 July 2020, 3:34 PM
 

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека завршните пресметки се во тек.

Оние студенти  кои веќе поднеле пријава на меилот eleonoram.mit@gmail.com со наслов ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА, ќе бидат конткатирани  веднаш по завршување на сите процедури.

Оние студенти кои немаат поднесено барање за ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА, истото можат да го направат на горенаведениот меил,  со дополнителни податоци во меилот, име и презиме, број на индекс, факултет и контакт телефон.

Поради сируацијата со ковид 19, процесот на обработка на податоците е посложен, затоа Ве замолуваме за трпение и соработка, се со...

Read the rest of this topic
(123 words)
 
Picture of Елеонора А.
ЈУЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
by Елеонора А. - Saturday, 27 June 2020, 7:37 PM
 

Почитувани студенти,

Од 1ви до 3ти јули, се врши пријавување на испити за јулска ( казнена) испитна сесија.


Полагањата за јулска сесија ќе бидат од 8ми до 9ти јули.


Како и до сега, пријавувањето и полагањто ќе се одвиваат преку интенет. 

Ве молиме да ги запазите роковите.

За подетални информации јавете се на тел: 078/268-268 и 076/319-319


Со почит МИТ Универзитет