МИТ Универзитет

Новости и Соопштенија

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за ВТОР КОЛОКВИУМ ФБН
by Кире Бабаноски - Wednesday, 22 May 2019, 7:15 PM
 

РАСПОРЕД за ВТОР КОЛОКВИУМ ФБН

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФМЕР
by Кире Бабаноски - Tuesday, 21 May 2019, 1:00 PM
 

РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФМЕР

Picture of Кире Бабаноски
РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН
by Кире Бабаноски - Tuesday, 21 May 2019, 12:58 PM
 

РАСПОРЕД за МАЈСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ФБН

Picture of Дарко Данилоски
Распоред за априлска испитна сесија Факултет за менаџмент, 2018/2019
by Дарко Данилоски - Tuesday, 23 April 2019, 9:10 AM
 

 Распоред за априлска испитна сесија Факултет за менаџмент, 2018/2019

Picture of Маријан Стевановски
Резултати од полагања мартовска сесија
by Маријан Стевановски - Saturday, 20 April 2019, 10:40 AM
 

Резултати од полагања мартовска сесија

Маја Костевска предмет Сметководство оценка 6 (шест)

Бојан Макревски предмет Информатика оценка 5 (пет)

Илија Јаневски предмет Математика оценка 5 (пет)

Горан Илиевски предмет Информатика оценка 6(шест)

Маја Цветковиќ Милосављевиќ Статистика оценка 10 (десет)

Мартин Арсовски Информатика во архитектура оценка 10 (десет)