Новости и Соопштенија

Вакцинација против заушки

 
 
Admin User 'ın resmi
Вакцинација против заушки
yazan Admin User - 22 Nisan 2009, Çarşamba, 14:32
 
Се известуваат сите студенти запишани на МИТ Универзитетот-Скопје кои не се вацинирани против заушки, а се заинтересирани за вакцинација, да се пријават во службата на студентски прашања при Универзитетот.

Заинтересираните студенти треба да донесат здравствена легитимација.


МИТ Универзитет
Служба на студентски прашања