Новости и Соопштенија

ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски

 
 
Кире Бабаноски 'ın resmi
ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски
yazan Кире Бабаноски - 23 Temmuz 2019, Salı, 19:08
 

Основна и дополнителна литература за предметите распределени кај насловен доц. д-р Александар Маркоски на Факултетот за безбедносни науки и Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија:

- Казнено право 
- Меѓународно казнено право
- Казнено процесно право
- Судски систем
- Малолетничко казнено право.