Новости и Соопштенија

ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски

 
 
Слика од Кире Бабаноски
ЛИТЕРАТУРА - насл. доц. д-р Александар Маркоски
од Кире Бабаноски - вторник, јули 23 2019, 7:08
 

Основна и дополнителна литература за предметите распределени кај насловен доц. д-р Александар Маркоски на Факултетот за безбедносни науки и Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија:

- Казнено право 
- Меѓународно казнено право
- Казнено процесно право
- Судски систем
- Малолетничко казнено право.