Новости и Соопштенија

Увид во досие!

 
 
Слика од Билјана Апостолова
Увид во досие!
од Билјана Апостолова - среда, јуни 12 2013, 4:19
 
Се задолжуваат сите студенти да направат увид во своето досие во студентска служба, контакт лице Дарко Данилоски.
Студентите кои што немаат уредно досие односно немаат пополнето образци за упис, заверка и немаат потпишано договор за студирање, нема да можат да полагаат во јунскиот испитен рок.
Поради тоа се задолжуваат сите студенти најкасно до петок 14.06.2013 да постапат по горенаведеното задолжение.
Секој професор пред почетокот на јунската испитна сесија да побара известување од Студентска служба кои студенти ги исполнуваат условите за полагање согласно горенаведеното, во спротиво секој професор кој нема да го почитува горенаведеното задолжение ќе биде парично казнет.

Генерален директор
Билјана Апостолова