Новости и Соопштенија

Оптовареност по предметите (предавања и вежби)!

 
 
Слика од Кристијан Такашманов
Оптовареност по предметите (предавања и вежби)!
од Кристијан Такашманов - вторник, мај 27 2008, 2:51
 

Во прилог на овој пост можете да ги симнете документите за оптовареност по предметите на МИТ Факултетот за менаџмент и МИТ Факултетот за информациски технологии.

Опровареност (ИТ)
Оптовареност (Менаџмент)